Maranke heeft mij ondersteunt bij het strategisch meedenken en bij de marketing van het coachtraject ‘Sugar & Spice’. Daarnaast heeft zij veel praktische zaken voor mij uit handen genomen. Maranke is een snelle denker, ze is enthousiast en neemt veel werk uit handen op eigen intitiatief. Ze stelt zich pro actief op in overleg momenten die ze omzet in acties. Ik raad haar van harte aan voor alle ZZP-ers die ondersteuning kunnen gebruiken. 

Mareille Boor
Sugar and Spice Empowerment